» KEZDŐLAP


TERMÉKEINK

» EMELŐESZKÖZÖK

» TEHERMEGFOGÓK

» HIDRAULIKUS RAKLAPEMELŐK

» SODRONYKÖTELEK

» ACÉLSODRONY FÜGGESZTÉKEK

- Kötélvég kialakítások

- Acélsodrony függesztékek

- Általános ismeretek

» TEHERLÁNCOK

» MŰANYAGSZÁLAS EMELŐKÖTELEK

» SZERELVÉNYEK

» RAKOMÁNYRÖGZÍTŐK

» ÉL- és RAKOMÁNYVÉDŐK

» GÉPJÁRMŰCSÖRLŐK


» ÁRAJÁNLAT


» KAPCSOLATTERMÉKKERESŐ

 

ACÉLSODRONY FÜGGESZTÉKEK - Általános ismeretek

Fontos tudnivalók a sodronykötél függesztékek kezelésével és karbantartásával kapcsolatban

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni:

 • az acélsodrony kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel;
 • az acélsodrony kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e;
 • az acélsodrony kötél függesztéken szereplő azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok egyeznek-e a bizonylat adataival.

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni:

 • Az acélsodrony kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelőgépnaplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenőrizni kell, hogy a függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e.
 • a kezelőt vagy kezelőket megfelelő oktatásban kell részesíteni az acélsodrony kötél függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást bizonyító írásos dokumentumot meg kell őrizni.

Felülvizsgálatok:

Minden használat előtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról:

 • azonosíthatóság (egyedi jel);
 • időszakos vizsgálat érvényessége;
 • károsodás illetve
 • meghibásodás szempontjából.

Ha az acélsodrony kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelműen olvasható, a függesztéket ki kell vonni a használatból!

Ha az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig!

Korlátozni kell a használhatóságot

 • magas vagy alacsony környezeti hőmérsékletű kedvezőtlen környezetben;
 • különösen veszélyes körülmények esetén (hasadó anyagok, olvasztott fém, erősen korrozív környezet, stb.);
 • savas vagy egyéb vegyileg veszélyes helyen. 
Kötélvég kialakítása: visszafordított hurok Terhelhetőség a függeszték terhelhetőségének %-ában
Hőmérséklet, ͦC
-40 +100 100 +150 150 +200 200 +300 300 +400 400-
Préselt Sodronykötél rostos betéttel + alumínium préshüvely 100% TILOS HASZNÁLNI!
Sodronykötél acélbetéttel + alumínium préshüvely 100% TILOS HASZNÁLNI!
Fonott Sodronykötél rostos betéttel, kézi fonással 100% TILOS HASZNÁLNI!
Sodronykötél acélbetéttel (Nem jellemző) 100% 90% 75% 65% TILOS HASZNÁLNI!

 Az acélsodrony kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, ha:

 • Az alsó vagy felső csatlakozó szerelvények deformálódtak;
 • Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hő okozta elszíneződés, elhajlás, deformáció keletkezett;
 • Elemi szál törések a külső pászmák felületén;
 • Elemi szál törések a kötélvég-befogásnál;
 • Elemi szálak csoportos törése;
 • Pászmaszakadás;
 • Kötélátmérő csökkenése (max. 10%-ig megengedett);
 • Rugalmasság csökkenése;
 • Külső és belső kopás, erős külső és belső korrózió;
 • Hullámosság, kikosarasodás;
 • Elemi szál hurokképződése;
 • Elemi szál, vagy pászma fellazulás;
 • A kötél helyi megvastagodása;
 • A kötél keresztmetszet-csökkenése;
 • A kötél laposodása;
 • Hurokforma képződése;
 • A kötél megtörése;
 • Hő, vagy elektromos hatás okozta sérülés tapasztalható;
 • A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% lehet), vagy a kötözőelem alakváltozása, repedése illetve kopása tapasztalható.

Időszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!)

 • Legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni!
 • Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével.

Javítás, karbantartás

 • A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont acélsodrony kötél függesztékek vizsgálatával és javításával kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni, az üzemeltető ne kísérletezzen ezzel!
 • A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket károsíthatja.

Kötözési szabályok

A függesztéket a teherhez és az emelőgéphez kötözőelemekkel, pl. horoggal vagy végszemmel lehet csatlakoztatni, csavarodásmentesen. Az emelési pont a horogöbölben legyen, soha ne a csúcson, vagy a horogtorokba beékelten. A csatlakozó elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében.

Terhelési szimmetriák

Többágú függesztékek terhelhetőségei szimmetrikus vagy közel szimmetrikus terhelést figyelembe véve vannak meghatározva. Ez azt jelenti, hogy a teher emelésekor törekedni kell a lehetőleg szimmetrikus terhelési viszonyok biztosítására.

Más biztonsági szempontok

 • Az emelt teher éles pereménél közbetétet, élvédőt, vagy más hasonló funkciójú eszközt kell alkalmazni.
 • A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad csatlakoztatni.
 • A függesztéken ideiglenes kötés vagy függesztékág kötéssel, csavarozással történő rövidítése nem megengedett.
 • Egy horogba csak annyi kötélhurkot, gyűrűt, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe jól beleférjenek.

Többágú függeszték használata nem minden ágon

Előfordulhat olyan teheremelés, amikor a többágú függesztéknek nem használjuk minden ágát, ekkor a használaton kívüli ágakat a végszembe vissza kell akasztani és az alábbi táblázat szerint kell a függesztékek terhelhetőséget meghatározni: 

A függeszték típusa A használatban lévő ágak száma A névleges teherbírást csökkentő (szorzó) tényező
2-ágú 1 1/2
3- vagy 4-ágú 2 2/3
1 1/3

 Az acélsodrony kötél függesztékek tárolása

 • Nem szabad a földön tárolni, lehetőleg az erre a célra kialakított száraz helyen, függesztve kell tartani.
 • Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás (vegyi, hő, mechanikai).
 • Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell hogy ne lengjen szabadon illetve a többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényező.

 
© 2010 GTE Sodronykötél Kft. - Emeléstechnika