» KEZDŐLAP


TERMÉKEINK

» EMELŐESZKÖZÖK

» TEHERMEGFOGÓK

» HIDRAULIKUS RAKLAPEMELŐK

» SODRONYKÖTELEK

» ACÉLSODRONY FÜGGESZTÉKEK

» TEHERLÁNCOK

» MŰANYAGSZÁLAS EMELŐKÖTELEK

» SZERELVÉNYEK

» RAKOMÁNYRÖGZÍTŐK

» ÉL- és RAKOMÁNYVÉDŐK

» GÉPJÁRMŰCSÖRLŐK

- ATV- (QUAD-) csörlők

- Gépjárműcsörlők

- Egyéb OFFROAD termékek

- Kötélterelő csigák

- Szerelvények, tartozékok

- Hidraulikus gépjárműcsörlők

- Általános ismertető


» ÁRAJÁNLAT


» KAPCSOLATTERMÉKKERESŐ

 

GÉPJÁRMŰCSÖRLŐK - Általános ismertető

Gépjárműcsörlők használatának alapvető szabályai

KEZELÉSI SZABÁLYOK ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS ACÉLSODRONYKÖTELES JÁRMŰCSÖRLŐKHÖZ

Fontos!

A csörlő használatba vétele illetve kezelése előtt a tulajdonosnak, a felhasználónak és a kezelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie ezt az útmutatót! Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával drótköteles csörlőnket és megvásárolta azt. A problémamentes beépítéshez és a biztonságos üzemeltetéshez. kérjük, gondosan olvassa el teljes egészében ezt a kezelési utasítást. Amennyiben a leírásban értelmezési problémája lenne kérjük, hogy még az üzembe helyezés előtt forduljon a forgalmazóhoz műszaki segítségért, és amíg bármilyen kérdésben bizonytalan, ne használja a csörlőt! Figyelmetlenségért vagy szakszerűtlen használatért nem vállalunk felelősséget!

Figyelem!

A csörlőket nem ipari célokra illetve nem folyamatos üzemmódra alakították ki. Ipari felhasználás illetve folyamatos üzemű használat esetén azonnal megszűnik a garancia. Továbbá nem megengedett, hogy a csörlővel személyt vagy személyeket mozgassanak, szállítsanak. A csörlőt csak terheknek vízszintes irányú mozgatására alakították ki. Megengedett húzási/vontatási szögtartomány a jármű hossztengelyéhez viszonyítva, - vízszintes és függőleges irányban is 15-15 fok. A csörlő szakszerűtlen vagy szabálytalan használata estén megszűnik a gyártó felelőssége.

 

Útmutató

Javasoljuk, hogy mindig építsen be egy biztosítékot valamint egy leválasztó kapcsolót, hogy egy esetleges üzemzavar esetén megakadályozza a motornak és/vagy az elektromos rendszernek a túlterhelését ill. a kötélszakadást. A biztosíték méretét úgy kell megválasztani, hogy az normál üzemben ne oldjon ki, azonban túlzott terheléskor szakítsa meg az áramkört. Erre általános ajánlás, hogy teljes terheléskor az üzemi áramfelvétel max. 1,2–szeres lehet. Ezek szerint például 100 amperes üzemi áramfelvétel esetén 120 A–es biztosíték ajánlatos. Amennyiben az indító áramfelvétel miatt a biztosíték méretét meg kell növelni, akkor se lépje túl semmi esetre sem az üzemi áramerősség 1,5–szeresét (jelen példában a 150 Ampert). Amennyiben kérdése van kérjük lépjen kapcsolatba műszakiszakembereinkkel, ők segítséget nyújthatnak Önnek a továbblépéshez.

Szerelési útmutató

A CSÖRLŐT CSAK SZAKMŰHELYBEN SZABAD FELSZERELNI!
Felszereléskor ne cserélje ki a relébox csatlakozó vezetékét. A hosszú vezetéket az akkumulátorra, a rövidet a csörlőmotorhoz csatlakoztassa. Ügyeljen a megfelelő feszültségérték és a megfelelő polaritás betartására.

Biztonsági előírások

 • A csörlőt csak terheknek vízszintes irányú mozgatására (vontatásra) alakították ki. Soha ne használja emelésre vagy függőleges irányú tehermozgatásra.
 • Soha ne lépje túl a maximálisan megengedett húzóerőt. Ez károsodásokat okozhat az üzemzavartól egészen a kötélszakadásig.
 • Ne húzzon folyamatosan nehéz, a húzási határhoz közeli terheket. Az üzemidő legyen olyan rövid amennyire csak lehet (húzáshatár-közeli teher esetében kevesebb mint 1 perc).
 • Rendszeresen – de óvatosan, - ellenőrizze a motorházat, hogy nem túl meleg–e. Ha igen, állítsa le a motort, és hagyja a egy ideig hűlni. A túlmelegedés helyrehozhatatlan motorkárosodást okozhat.
 • A csörlőkötelet ne húzza le teljesen. Hagyjon legalább 5 menetnyi kötelet a dobon. Amikor a kötélen a festett piros jel megjelenik, a dobon még max. 3 m kötél lehet!
 • Figyeljen arra, hogy a kötél a dobhoz viszonyítva helyes szögben tekeredjen le, és kerülje a kötél ellenőrizetlen felcsévélését, mert ez sérülést okozhat.
 • Ne kezdje meg a csörlőzést, ha bármilyen sérülést szál- vagy pászmaszakadást észlel a kötélen, inkább hívjon segítséget.
 • Álljon rendelkezésre állandó, 12 Voltos típusoknál 12 V, 24 Voltos típusoknál 24 V egyenfeszültség. Csak stabil feszültség esetén érhető el a teljes húzóerő. A feszültség nem csökkenhet 10 Volt (ill. 24 V–os típusoknál 20 Volt) alá.
 • A maximális húzóerő csak az első kötélsoron érhető el (lásd műszaki adatlap).
 • A húzó horgot soha ne rögzítse közvetlenül és nem oldható módon a csörlőkötélre. Ez a kötél sérülését okozhatja. A tárgyak átfogásához illetve a kikötési ponthoz mindig megfelelő teherbírású emelőhevedert vagy fülecselt drótkötelet alkalmazzon. Használjon megfelelő kötést vagy kötöző elemet a teher rögzítéséhez!
 • Megfelelő szilárdságú fához, oszlophoz való kötésnél műanyagszálas hevedert vagy rántókötelet kell használni, legalább 40 mm-es szélességűt – melynek végeit seklivel célszerű összefogatni. Ehhez csatlakoztatható a csörlőkötél végére szerelt horog. Soha ne hurkolja a kikötő kötelet és úgy válassza meg a kötés helyét, hogy azzal semmiféle kárt ne okozzon.
 • Amennyiben nincs olyan kikötési tereppont, amely megfelelő távolságban és a csörlőzéshez megfelelő (illetve megengedett) szögtartományban helyezkedik el, úgy vagy létesíteni kell egy megfelelő horgonyzási pontot, vagy egy nem megfelelő helyzetű tereptárgy esetén terelőkorong beiktatásával lehet a szabályos kötélvezetést megoldani.
 • A csörlő vonóereje két kötélágas + terelőkorongos megoldással megduplázódhat. Ekkor a horgonyzási pontot értelemszerűen a két kötélágban ébredő erők összessége terheli.
 • A húzó kötél beakasztása után óvatosan feszítse meg azt. Állítsa meg a csörlőt és ellenőrizze mégegyszer, hogy valamennyi kötés megfelelő–e. Ezután folytathatja a műveletet, kezdheti a tényleges csörlőzést.
 • A kötél megtörésének elkerülése érdekében kerülje a kötél ellenőrizetlen és szabálytalan felcsévélését. (Figyeljen a szabályos kötélsorolásra!)

 • Soha ne érjen a kötélhez amíg az megfeszített állapotban van. A húzási folyamat alatt tartson biztonsági távolságot (min. 5 métert) és használjon kellő méretű és tömegű védőtakarót („csörlőkendőt”), ami az esetleges szakadáskor fellépő energiát csillapítja illetve megakadályozza a kötél csapódását.

 • A húzási művelet alatt ne lépjen át a kötél fölött vagy ne bújjon át alatta.
 • A húzási folyamat alatt a csörlőt tartó jármű motorjának járnia kell. Rögzítse a kéziféket és biztosítsa a kerekeket adott esetben kitámasztással. Amennyiben a motor nem jár, számíthat arra, hogy a húzási folyamat végén a lemerült akkumulátor esetleg indítási nehézséget fog okozni. Ha a húzási folyamat alatt feszültségesés fordulna elő, azonnal állítsa le a folyamatot és egy bizonyos idő múlva próbálja újraindítani.
 • Soha ne kapcsolja a tengelykapcsolót üresbe, ha a kötélen teher van!
 • A húzási művelet után vegye le a horgot. A kötél ilyenkor soha ne legyen megfeszítve.
 • Rendszeresen időközönként vizsgálja meg a húzókötelet, és minden húzási művelet előtt ellenőrizze. Ha a kötélen sérülést talál mint pl. csomó, pászmalazulás, szálszakadás stb. azonnal cserélje ki a kötelet a gyártó által szállított azonos kivitelű, megfelelő, minősített kötélre. A kötelet igénybevételének megfelelően kell ellenőrizni és elhasználódás vagy meghibásodás esetén cserélni. Ajánlatos, hogy a kötelet félévente részletesen vizsgáltassa
  meg és ha szükséges cseréltesse ki.
 • Használjon kesztyűt, amikor a kötelet felhelyezi. Teher mozgatásakor ne csúsztassa a kötelet a kezében. A húzási folyamat alatt egyetlen részét se érintse a csörlőnek. Ellenkező esetben baleset és komoly személyi sérülés lehet a következmény. Használjon védőszemüveget és füldugaszt vagy hallásvédőt.

 • Soha ne használja a csörlőt alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt vagy nem megfelelő szellemi állapotban. A csörlő nem gyerekjáték !!
 • A húzási művelet alatt tartson megfelelő távolságot (legalább 5 m) a csörlőtől, a tehertől és a járműtől, amire a csörlő fel van szerelve.
 • A csörlőtartó nem emelési pont és nem hosszú távú vontatásra szolgál. A jármű emeléséhez – kerékcsere, szerviz, műszaki mentés, stb., - a gyári emelési illetve felkötési pontokat kell használni. A csörlőtartó kizárólag a fent meghatározott szögtartományban terhelés esetére és a jármű elakadásból kivontatására vagy kicsörlőzésére szolgál. A jármű esetleges hosszabb távú vontatására a gyári vontatási ponton kell csatlakozni.
 • A csörlő üzembiztosságának megőrzése érdekében rendszeresen – havonta – terhelésmentes működési próbát kell tartani. A csörlő és különösen a kapcsolódoboz védelme érdekében célszerű a neoprén takaró használata. Ügyelni kell a csörlő lehetőleg száraz és tiszta állapotban tartására.

A drótköteles csörlő felszerelése

Fontos: Javasoljuk egy biztosíték valamint egy leválasztó kapcsoló beépítését (GARANCIA csak ebben az esetben érvényes), hogy egy esetleges meghibásodáskor elkerülje a motor túlterhelését ill. a vezetékek leégését. A biztosíték méretét úgy kell megválasztani, hogy az normál üzemben ne oldjon ki, túlterheléskor azonban szakítsa meg az áramkört. Erre vonatkozó „ökölszabály”, hogy a biztosíték nagysága 1,2–szerese legyen a teljes terheléskor fellépő maximális áramerősségnek. Ezek szerint például 100 A–es üzemi áramfelvétel esetén a biztosíték 120 A–es legyen. Amennyiben az indító áramfelvétel miatt a biztosíték méretét meg kell növelni, akkor se lépjük túl semmi esetre sem az üzemi áramerősség 1,5–szörösét (esetünkben a 150 Ampert). Amennyiben kérdése lenne, lépjen kapcsolatba műszaki szakembereinkkel, ők segítséget nyújthatnak Önnek a továbblépéshez.

Felszerelés és engedélyeztetés

A csörlőt úgy szerelje fel, hogy a húzókötél a csörlődob alján és ne a felső részén fusson le. Keressen a járművén egy olyan megfelelő helyet, ahol a csörlő biztonságosan és kifogástalanul felszerelhető. Gondolja meg, hogy a csörlőzés közben fellépő erők nem csak előre hanem adott esetben fel- és lefelé ill. oldalra is hatnak. Hogy a megfelelő szerelési helyzetet megtalálja, lépjen kapcsolatba járművének szakszervizével vagy a csörlő forgalmazójával. Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, adott esetben a csörlő felhelyezésének a jármű forgalmi engedélyébe való felvezetéséhez hivatalos
megfelelőségi nyilatkozat kell. Ezért a felszerelés előtt feltétlenül konzultáljon a megfelelő hivatallal (pl. országos minősítő intézet, vagy hasonlóval).

Átkötés és akkumulátorok

Alapvetően ajánljuk egy pótakkumulátor használatát, hogy a jármű elektronikájának hibás működését vagy az eredeti akkumulátor szükségtelen túlterhelését elkerülje. Mindkét akkumulátor egy leválasztó relén keresztül menet közben párhuzamosan tölthető, és a csörlő üzemeltetése közben szétválaszthatók. Ezzel a pót akkumulátor teljesen lemeríthető anélkül, hogy ez befolyással lenne a járműre. Az összes szerelést felelős szakember végezze, hogy kizárjunk minden hibát.
A két hosszú vezetéket az akkumulátorra kell csatlakoztatni. A rövid vezetéket a motorhoz kell csatlakoztatni. A vezetékeket a következő vázlat szerint helyezze át a csörlő – akkumulátorra:

 

 • A piros vezetéket az akku plusz (+) sarkához kösse. Ne felejtse el, hogy a plusz–vezetéket lehetőleg a biztosítékhoz közel csatlakoztassa az akkumulátorhoz.
 • A fekete vezetéket az akku mínusz (-) sarkához vagy a jármű testpontjához kösse, közben ne felejtse el az akku testvezetékét bekötni.
 • A maradék vezetékeket a csörlőn lévő csatlakozási pontokra kösse be.

 Bekötési vázlat 2 akkumulátor használata esetén:

 

A drótköteles csörlő használata

Ezt a csörlőt soros kapcsolású rotorral és gerjesztő tekercsel ellátott motorral szerelték fel. Soros gerjesztéső (Series Wound) motoros típusok: HSW/EWX és HSP sorozat A kezelés rendkívül egyszerű. A csörlő felső részén lévő karral állítsuk a tengelykapcsolót üresjáratra (OUT). Így a húzókötelet kézzel ki tudjuk húzni anélkül, hogy a motort be kellene
kapcsolni. A kihúzáshoz ne a kötelet, hanem a horgon lévő húzószalagot kell fogni a védőkesztyűs kézzel. A terhen való biztos rögzítés után a tengelykapcsolót állítsuk „IN” (BE) állásba, és ezzel indítható az elektromos húzási folyamat.Vagyis:

 • Kapcsolja a tengelykapcsolót „OUT” (KI) állásba. Ezzel a hajtást szabadonfutóra állította.
 • Fogja meg a húzókötélhez rendszeresített piros húzóhevedert, és húzza ki a kötelet a szükséges hosszig. Figyeljen arra, hogy a dobon legalább 5 menet kötélnek kell maradni.
 • Zárja a tengelykapcsolót a gomb „IN” (BE) állásba való helyezésével.
  Figyelem: A tengelykapcsolónak a húzási folyamat megkezdése előtt teljes egészében zárva kell lennie. Soha ne próbálja meg a tengelykapcsolót terhelés alatt oldani.
 • Kapcsolja be a leválasztó kapcsolót, és nyomja meg a távirányítón az „IN” kapcsolót.
  Ekkor a húzókötélnek el kell kezdenie felcsévélődnie. Nyomja meg a távirányítón az „OUT” (KI) gombot és a húzókötél lecsévélődik. Irány váltáskor mindig várja meg míg csörlő teljesen leállt.
 • Használat után ellenőrzés mellett csévélje fel teljes egészében a húzókötelet, és kerülje el, hogy a kötél ellenőrzés nélkül kerüljön fel a dobra.

Karbantartás és ellenőrzés

 • Rendszeres időközönként vizsgálja meg, hogy nincs–e a kötélen kopás vagy sérülés. Szükség esetén azonnal cserélje ki a kötelet, semmi esetre se helyezze üzembe a csörlőt egy nyilvánvalóan sérült kötéllel. Kötélcsere esetén feltétlenül figyeljen a beszerelendő kötél megfelelő terhelhetőségére.
 • Rendszeres időközönként vizsgálja meg, hogy a csavarkötések és a villamos vezetékek kötései elég szilárdak–e és nincs–e korróziós sérülés.
 • A hajtás jó minőségű zsírral lett kezelve, utólagos kenés nem szükséges.
 • Soha ne szerelje szét a csörlőt. Ellenkező esetben elveszti a garanciát.

A húzókötél cseréje

 • Kapcsolja a hajtóművet üresjáratba, és húzza le az egész kötelet a dobról.
 • Lazítsa meg a csavarokat, amelyek a kötelet rögzítik a dobon, és húzza ki a kötelet a dobból. Szerelje fel az új kötelet, közben figyeljen a kötél helyes helyzetére a dobon.
 • Húzza meg a csavarokat. Csak eredeti gyártóművi alkatrészeket használjon.

Hibaelhárítás  

Hibajelenség Lehetséges oka Elhárítás módja
A motor nem forog, vagy csak az egyik irányba - Hibás kapcsoló, vagy relé - Kapcsolócsere
  - Relé cseréje
- Kábelszakadás - A vezetékek felülvizsgálata
- Motor meghibásodása - Motorcsere
A motor jár, de a dob nem forog - A tengelykapcsoló nem zárt össze - A tengelykapcsolót összezáró kapcsolót "IN" (BE) állásba kell tenni
A motor kisebb fordulatszámmal jár, nem fejt ki erőt - Gyenge az akkumulátor - Töltse fel, vagy cserélje ki
- Korrodált csatlakozók - Vizsgálja meg, tisztítsa a csatlakozókat
- Túl kicsi az akkumulátor - Nagyobb kapacitású akkut kell használni
- Motor meghibásodása - Motorcsere
A motor túlmelegedett - A csörlő túl sokáig üzemelt -Hagyja lehűlni, ne használja túl sokáig
- Motor meghibásodása - Motorcsere

Amennyiben a fentiektől eltérő hibát észlel, a berendezést haladéktalanul helyezze üzemen kívül, lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal, hogy a hibát minél előbb el tudjuk hárítani!


 
© 2010 GTE Sodronykötél Kft. - Emeléstechnika