» KEZDŐLAP


TERMÉKEINK

» EMELŐESZKÖZÖK

» TEHERMEGFOGÓK

» HIDRAULIKUS RAKLAPEMELŐK

» SODRONYKÖTELEK

» ACÉLSODRONY FÜGGESZTÉKEK

» TEHERLÁNCOK

» MŰANYAGSZÁLAS EMELŐKÖTELEK

- Körkötelek

- Műanyagszálas emelőhevederek

- Általános ismeretek

- Műanyagszálas függesztékek

» SZERELVÉNYEK

» RAKOMÁNYRÖGZÍTŐK

» ÉL- és RAKOMÁNYVÉDŐK

» GÉPJÁRMŰCSÖRLŐK


» ÁRAJÁNLAT


» KAPCSOLATTERMÉKKERESŐ

 

MŰANYAGSZÁLAS EMELŐKÖTELEK - Általános ismeretek

Emelőhevederek és műanyagszálas függesztékek kezelése, karbantartása

Fontos tudnivalók a műanyagszálas emelőhevederek és függesztékek kezelésével, karbantartásával kapcsolatban

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni:

 • a műanyagszálas kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel;
 • a műanyagszálas kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e;
 • a műanyagszálas kötél függesztéken szereplő azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok egyeznek-e a bizonylat adataival.

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni:

 • A műanyagszálas kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelőgépnaplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenőrizni kell, hogy a függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e.
 • a kezelőt vagy kezelőket megfelelő oktatásban kell részesíteni a műanyagszálas kötél függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban, és a fenti oktatást bizonyító írásos dokumentumot meg kell őrizni.

Felülvizsgálatok:

Minden használat előtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról:

 • azonosíthatóság (egyedi jel);
 • időszakos vizsgálat érvényessége;
 • károsodás illetve
 • meghibásodás szempontjából.

Ha a műanyagszálas kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelműen olvasható, a függesztéket ki kell vonni a használatból!

Ha az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig!

A műanyagszálas kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, ha:

 • Az alsó vagy felső csatlakozó szerelvények deformálódtak;
 • Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hő okozta elszíneződés, elhajlás, deformáció keletkezett;
 • Az elemek bármelyikén kopás tapasztalható;
 • A műanyagszálas kötél bármely varrata megbomlott, elkopott vagy felfeslett;
 • A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% lehet), vagy a kötözőelem alakváltozása, repedése illetve kopása tapasztalható.

Időszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!)

 • Legfeljebb 12 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább félévente kell a vizsgálatot elvégezni!
 • Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével.
 • A vizsgálatról naplót kell vezetni.

Javítás, karbantartás

 • A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont műanyagszálas kötél függesztékek vizsgálatával és javításával kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni, az üzemeltető ne kísérletezzen ezzel!
 • A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket károsíthatja.

Kötözési módok

A műanyagszálas függesztéket az emelőberendezés horgára vagy közvetlenül lehet ráakasztani vagy megfelelő méretű és teherbírású közbenső szerelvények segítségével. A teherhez csatlakozás is hasonló módon történhet. Horgos csatlakoztatás esetén a beakasztási pont úgy helyezkedjen el, hogy a horogöbölben legyen, ne a horog csúcsán. Ügyelni kell arra, hogy a teher csatlakozó elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében.

 • Közvetlen (direkt) kötözés: a függesztékág(ak) közvetlenül 1-1 emelési ponthoz kapcsolódnak.
 • Hurkolt kötözés („alácsapó”) kötözés: a műanyagszálas függeszték nem a teher kialakított függesztési pontjához csatlakozik, hanem át van alatta fűzve. A kötélvégek vagy a kötélvég szerelvény(ek) közvetlenül az emelőberendezés horgához vagy az azon elhelyezkedő szerelvényhez kapcsolódnak.
 • Szorító kötözés: a függesztékággal vagy ágakkal az emelendő a terhet körbeveszik úgy, hogy kötél vissza van hurkolva az emelőágra vagy a kötélvég szerelvény van visszaakasztva rá. A terhelhetőség ebben az esetben a névleges terhelhetőséghez képest 20%-kal csökken. Ennél a kötözési módnál különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a teher éles vagy annak tekinthető sarkai a károsíthatják a műanyagszálas függesztéket, ezért mindig gondoskodni kell a megfelelő élvédelemről. Többágú felkötés esetén is kerülni kell a függesztékágak becsavarodását, a teher emelés közbeni elbillenését és elfordulását, illetve ügyelni kell a kötözés irányára is.
 • Kombinált és egyedi kötözések: pl. előzőek kombinációja.

Terhelési szimmetriák

Többágú függesztés esetén akkor beszélhetünk a terhelési szimmetriáról, ha a függesztékágak terhelése azonos mértékű. A függesztékek táblázati névleges terhelhetősége szimmetrikus vagy közel szimmetrikus terhelést figyelembe véve vannak meghatározva. Szimmetrikusnak értelmezünk egy terhelést többágú felkötés esetén, ha az alábbi feltételek együttesen biztosítottak:

 • a függesztékágak függőlegessel áganként azonos szöget zárnak be, ez a bezárt szöge nagyobb mint 15o illetve a függőlegessel bezárt szögek közötti eltérés 15o-on belül van;
 • az emelendő teher nagysága a névleges függeszték terhelhetőségének 80%-ánál kisebb;
 • a függesztékágak vetületei a vízszintes síkban szimmetrikusan helyezkednek el vagy a vízszintes szögek közötti eltérés 15o-on belül van (3 és 4 ágú függesztés esetében).


A terhelés aszimmetrikusnak nevezhető, ha a felsorolt feltételek nem biztosítottak. A terhelési aszimmetriából adódó eltérő függesztékág terhelések illetve a teherre átadódó terhelések nagyságát célszerűen illetékes és / vagy szakértő személlyel kell meghatároztatni. Aszimmetrikus terhelés esetén lehetőség van arra is, hogy a többágú függesztéket legfeljebb terhelhetőségének 50%-át figyelembe véve alkalmazzák, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezzel a biztonságos felkötés és emelés más feltételeit ne kelljen batartani és teljesíteni!

Más biztonsági szempontok

(A biztonságos emelés feltételrendszerét az Emelőgép Biztonsági Szabályzat meghatározza, az alábbi felsorolás nem teljeskörű.)

 • Az emelt teher éles pereménél közbetétet, élvédőt, vagy más hasonló funkciójú eszközt kell alkalmazni.
 • A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad csatlakoztatni.
 • Egy horogba csak annyi kötélhurkot, gyyűjtőkarikát, emelőszemet, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe jól beleférjenek és a horog tengelyvonalától mért 45-45 fokon belül helyezkedjenek el.
 • A kezeket és más testrészeket távol kell tartani a függesztéktől azért, hogy elkerülhető legyen a laza függeszték megfeszüléséből előadódható sérülés. Ha emelésre kész, a terhet a laza kötél megfeszüléséig kell emelni. Kissé megemelve a terhet, ellenőrizni kell, hogy biztonságosan helyezkedik-e el és felveszi-e a kívánt pozíciót. Ez különösen fontos a hurkolt vagy más laza kötözések esetén, ahol a súrlódás tartja meg a terhet.
 • A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, ha indokolt, csak az alább felsoroltak betartásával szabad:
  - A tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne akadályozza;
  - A terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg;
  - A terhet vállmagasságig szabad vezetni;
  - Indokolt esetben külön vezetőkötelet kell használni a nem kívánt teherelmozdulások kiküszöbölésére.
 • A függesztéken ideiglenes kötés vagy a függesztőág rövidítése nem megengedett.
 • A műanyagszálas emelőhevederek alkalmazásakor a hevedernek teljes szélességében fel kell feküdnie az emelendő teher felületén. Ha ez nem biztosítható, más eszközt kell alkalmazni az adott feladathoz!
 • Rúdszerű, hosszú elemeket emelőgerenda közbeiktatásával kell emelni.
 • A daruhorog szélességi méretét is figyelembe kell venni a füllel rendelkező hevederek esetében. A kötélfül ágai által bezárt szög a 20o-ot nem haladhatja meg.
 • A heveder hajlékony fülének hossza ne legyen kisebb, mint a horog legnagyobb vastagságának 3,5-szerese.
 • Szorítókötözés hevederek esetében csak erősített fülek vagy a hevederhez tartozó acél szerelvény vagy kötözőelem felhasználásával alkalmazható.
 • A függesztékek hosszát, az emelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a függesztékágak egymással bezárt szöge a 120o-ot ne haladja meg.

Többágú függeszték használata nem minden ágon

Elfordulhat olyan emelés, ahol a többágú függesztéknek nem használják minden ágát, ekkor a használaton kívüli ágakat a végszembe vissza kell akasztani és az alábbi táblázat szerinti tényezővel kell a terhelhetőséget meghatározni:

  2-ágú 3- vagy 4-ágú
A működő függesztékágak száma 1 2 1
A terhelhetőséget csökkentő (szorzó) tényező 0,5 0,66 0,33

 A műanyagszálas kötél függesztékek tárolása

 • Nem szabad a földön tárolni, lehetőleg az erre a célra kialakított száraz helyen, közvetlen napsugárzástól védve kell tartani.
 • Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás (vegyi, hő, mechanikai).
 • Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell hogy ne lengjen szabadon illetve a többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényező.
 • Nedves, elázott műanyagszálas függesztéket függesztve, sugárzó hőtől és nyílt lángtól távol meg kell szárítani. A nedvesen tárolt függeszték károsodhat, különösen fagypont alatti hőmérsékleten, ezért el kell kerülni az ilyen helyzeteket.

 
© 2010 GTE Sodronykötél Kft. - Emeléstechnika