Termékeink:

Láncfüggesztékek

Plakat

Standard kialakítások - 8-as szilárdsági osztály

Láncfüggeszték

Általános tudnivalók

Milyen területen célszerű a láncüggeszték használata?

A láncfüggesztékek, - vagy emelőláncok - más hajlékony függesztékekkel összehasonlítva számos előnnyel rendelkeznek: széles szerelvény kínálat és variálhatóság az emelőeszköz és a teher közötti kapcsolat ideális kialakításához, a láncágak rövidíthetősége, rendkívüli erősség és kopásállóság. Egyaránt alkalmazhatók általános munkaterületeken és szélsőséges körülmények között. Rugalmas és hajlékony tulajdonságai miatt megfelelően alkalmazkodik a teher formájához.

Építőipar:

Emelőláncokat gyakran alkalmaznak építkezéseken, elsősorban darukkal végzett emelési feladatokhoz; magasépítés, mélyépítés, hídépítés, tartószerkezetek beemelése és mozgatása.

Létesítmény- és karbantartási munkák: 

Ahol szükség van a terhek felfüggesztésére, támogatására vagy biztonságos elhelyezésére, ott az emelőláncok jól alkalmazhatók. 

Rakodási és szállítási területek:

Emelőláncokat használnak a szállító járművekre történő rakodás során, vagy konténerek mozgatásához, de kiválóan alkalmazhatók rakományögzítési célokra is.

 

Milyen függeszték kialakítások és méretek rendelhetők?

Számos, a célnak leginkább megfelelő konfigurációban készítjük.
A különböző formák és szerelvényezések más-más előnyöket biztosítanak egy adott emelési feladathoz.

Minden emelőfüggesztéket azonosító számmal látunk el, majd teherpróbának vetünk alá.
A kész termékekhez MSZ EN 10204.2.2 szerinti minőségazonossági bizonyítványt adunk.

Webáruházban 8-as szilárdsági osztályú láncfüggesztékek vásárolhatók általános méretekben és kialakításokkal.
Nagyobb teherbírású (10-es osztály + 25% WLL), vagy rozsdamentes függesztékek gyártásával, egyedi igényekkel keressen minket.

1 ágú láncfüggesztékek

Sokoldalú végszerelvény kialakítással rendelhetők.
A standard változatok többféle horoggal szerelhetők: normál, önzáró, öntödei, rövidítő, vagy konténer horgok.
A láncvégek elláthatók gyűjtőkarikákkal, vagy speciális szerelvényekkel is: villás sekli, forgószem, forgóhorog, s-horog, omega összekötő, stb.

2 - 3 - 4 ágú láncfüggesztékek

A több ágú függesztékek általában egyenlő hosszúságú láncágakból állnak, egyik végükön függesztő garnitúrával, másikon horoggal, vagy egyéb speciális szerelvénnyel. Ez a forma kiváló egyensúlyt és terhelés-szabályozást biztosít, használatuk olyan feladatokhoz célszerű, ahol a horgok - vagy szerelvények - közvetlenül a teherhez csatlakoztathatók. 

Láncágak rövidítése

A láncfüggesztékek ágai - minden más hajlékony függesztéktől eltérően - rövidítő szerelvényekkel állíthatók.
A függesztékeket alapesetben villás rövidítővel szereljük.

Külön kérésre a függesztékek szerelhetők rövidítő horgokkal, vagy rövidítőelemekkel kombinált függesztőgarnitúrákkal.

Teherkötözési módok

1. Egyenes ágon a kötözőelemek közvetlenül 1-1 csatlakozási ponthoz kapcsolódnak.
2. Szorítókötözésnél a függesztékágak a terhen keresztül, vagy a terhen körbe vannak vezetve és a kötözőelem a láncágba vissza van
   akasztva vagy fűzve. A terhelhetőség a névleges 80%-a.
3. Hurkolt kötözésnél a függeszték a terhen keresztül vagy a teher alatt van vezetve, és a kötözőelemek közvetlenül a végszemhez
    vagy az emelőgép horgához csatlakoznak. A terhelhetőség a névleges kétszerese.
4. Többágú felkötés esetén a kötözőelemek közvetlenül a csatlakozási pontokhoz kapcsolódnak.

Láncfüggesztékek teherbírása (8-as szilárdsági osztály)

A függesztékek függőlegessel bezárt szöge (ß) befolyásolja a kötélágban ébredő erő nagyságát.
A megfelelő függeszték kiválasztásánál az emelési szögeket mindig figyelembe kell venni!

kialakítás lánc Ø 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 26 mm 32 mm
1 ág
1,12
t
2
t
3,15
t
5,3
t
8
t
10
t
12,5
t
15
t
21,2
t
31,5
 t 
2 ág
ß: 0º -45º
1,6
t
2,8
t
4,25
t
7,5
t
11,2
t
14
t
17
t
21,2
t
30
t
45
t
2 ág
ß: 45º -60º
1,12
t
2
t
3,15
t
5,3
t
8
t
10
t
12,5
t
15
t
21,2
t
31,5
t
3-4 ág
ß: 0º -45º
2,36
t
4,25
t
6,7
t
11,2
t
17
t
21
t
26,5
t
31,5
t
45
t
67
t
3-4 ág
ß: 45º -60º
1,7
t
3
t
4,75
t
8
t
11,8
t
15
t
19
t
22,4
t
31,5
t
47,5
t

 

Terhelhetőség változása a hőmérséklet függvényében

Üzemi hőmérséklet 
tartomány
-40 °C alatt -40 °C - +200 °C +200 °C - + 300 °C +300 °C - + 400 °C + 400 °C felett
A névleges terhelhetőség változása NEM
HASZNÁLHATÓ!
100% 90% 75% NEM
HASZNÁLHATÓ!

 

Terhelhetőség változása a teher peremének rádiusza figyelembevételével

d = a lánc névleges átmérője

R > = 2xd - 100 %

2xd > R > = d - 70%

R < d - 50%

Terhelési szimmetriák

Többágú függesztékek esetén a terhelés akkor nevezhető szimmetrikusnak, ha az ágak terhelése azonos mértékű és az alábbi feltételek együttesen fennálnak:

- Minden függesztékág a függőlegessel azonos szöget zár be, mely nagyobb, mint 15º, illetve a függőlegessel bezárt szögek
  közötti eltérés kisebb mint 15º.
- Az ágak vetületei szimmetrikusan helyezkednek el a vízszintes síkban, vagy a vízszintes szögek közötti eltérés 15º-on belül van.
- A függeszték névleges terhelhetőségének 80% -ánál kisebb az emelendő teher nagysága.

Egyéb esetekben a terhelés aszimmetrikusnak nevezhető. Az ebből adódó függesztékág terhelések és a teherre átadódó terhelések nagyságát a biztonságos emelés érdekében meg kell határozni.

A többágú függesztékek nem minden ágon történő használatából, valamint az aszimmetrikus emelésből eredő terhelhetőséget csökkentő tényezőkre vonatkozó előírásokat és más biztonsági szempontokat a kezelési és használati utasítások tartalmazzák.

Használat, kezelés és karbantartás

Az első használat előtt  meg kell vizsgálni, hogy a láncfüggeszték megegyezik a megrendelttel, a gyártói műbizonylat  rendelkezésre áll, és a bizonylat adatai megegyeznek a függeszték adattábláján található adatokkal.
A függeszték adatait az emelőgépnaplóba vagy függeszték nyilvántartásba be kell jegyezni.
A  kezelőt (kezelőket) megfelelő oktatásban kell részesíteni a láncfüggesztékek kezelésével, karbantartásával és tárolásával kapcsolatban.

Minden használat előtt meg kell  vizsgálni a függeszték időszakos vizsgálatának érvényességét és azonosíthatóságát.
Amennyiben az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelműen olvasható,
a függesztéket ki kell vonni a használatból.

A láncfüggesztékek használatát fel kell függeszteni az alábbi esetekben:

- A lánc megnyúlt (a láncszem hossza 5%-nál nagyobb nyúlást szenvedett, vagy a láncszem belső nyílása több mint 10%-kal tágult)
- A függesztéken erős külső és belső korróziós nyomok láthatók
- Az elemek bármelyikén kopás tapasztalható
- Az alsó vagy felső csatlakozó elemek deformálódtak
- A horog kopása vagy kihajlása esetén  -  a szájnyílás megengedett méretnövekedése +10%;
- A függeszték bármely elemén alaktorzulás, elhajlás, törés, repedés, bevágás, lekopás, felverődés, rendellenes hézag, elektromos hatás
  okozta nyom, hegesztési hatás, hő okozta elszíneződés vagy más – biztonságos használatot befolyásoló – eltérés keletkezett
- Lánc esetén a legkopottabb keresztmetszet legkisebb méretének és a rá merőlegesen mérhető távolságnak a számtani átlaga
  nagyobb kell legyen a lánc névleges átmérőjének 90%-ánál;

A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont láncfüggesztékek vizsgálatával és javításával kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni.

A hibás szerelt részegységet az eredetivel azonos paraméterű, műbizonylattal rendelkező újra kell cserélni, javítás esetén el kell végezni az időszakos vizsgálatot is.

A szerelt láncfüggesztéknek illetve bármely elemének hegesztéssel történő javítása tilos!

A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert, amely az esetleges felületi hibákat elfedheti vagy a függesztéket károsíthatja.

Tisztítást követően a láncot  a korrózióvédelem és a kopás csökkentése érdekében olajozni kell.

Időszakos felülvizsgálat

A függesztéken legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania.
Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni! Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével. 


Egyedi kialakítású függesztékek

Az általánostól eltérő méretezésű és szerelvényezésű függesztékek online nem rendelhetők.
Megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges:
- a függeszték típusa, szilárdsági osztálya, 
terhelhetősége,
- a láncágak száma és hossza, használati szögek, 
rövidítés szükségessége
- a szerelvények típusa és mérete, 
- üzemi hőmérséklettartomány, különleges körülmények stb.

Egyedi igényekkel keressen minket!

Plakat
Vissza a tetejére
  • GTE Sodronykötél KFT.
  • 1239 Budapest, Grassalkovich út 214-216.
  • Adószám: 14400685-2-43
  • Cégjegyzékszám: CG:05-09-016002