Termékeink:

Acélsodrony függesztékek

Plakat

Általános emelési célú függesztékek

Acélsodrony függesztékek

Az acélsodrony függesztékek kiváló megoldást nyújtanak nagy igénybevételű munkaterületeken történő emelési és vontatási feladatokhoz.
A jó kopás -és hőálló tulajdonságok miatt bizonyos esetekben szélsőséges körülmények között is használhatók. Rugalmasak és hajlékonyak,
így kellőképpen alkalmazkodnak a teher formájához. 

Standard méretek és kialakítások

Az általános emelési célú acélsodrony függesztékeket különböző konfigurációkban gyártjuk.
Az eltérő formák és szerelvényezések más-más előnyöket biztosítanak egy adott emelési feladathoz.
A kötélvégek képzése alumínium préseléssel történik, a függesztékek alapanyaga 1770 N/mm² szilárdsági osztályú,
rostos betétes horganyzott acélsodronykötél. A kötél szerkezete átmérőtől függően 6x19, vagy WS 6x36. 

Webáruházban általános méretezésű és kialakítású függesztékek vásárolhatók.
Külön kérésre lehetőség van személyre szabott szerelvényezésre és egyedi hosszak gyártására.

A gyártás során minden emelőfüggesztéket azonosító számmal látunk el, majd teherpróbának vetünk alá.
A kész termékekhez MSZ EN 10204.2.2 szerinti minőségazonossági bizonyítványt adunk.


1 ágú acélsodrony függesztékek

Sokoldalú kötélvég kialakítással rendelhetők.
A standard változatok normál, ill. kötélszíves végződésekkel, valamint horoggal és gyűjtőkarikával szereltek.
Az 1 ágú kialakítás alkalmazható egyeneságú, szorító vagy hurkolt kötözési módokban.
A végtelenített függeszték jól használható akkor, amikor extra rugalmasságra van szükség az emelés során,
vagy elvárás a rendkívül rövid kötélzet.

2 - 3 - 4 ágú acélsodrony függesztékek

A több ágú függesztékek túlnyomórészt egyenlő hosszúságú kötélágakból állnak, egyik végükön gyújtőkarikával, másikon horoggal.
A kötélfüleket - a kopás csökkentése és a kötélfül deformálódás elkerülése érdekében - kötélszívvel szereljük.
Alkalmazásuk általában jobb egyensúlyt és terhelés-szabályozást biztosít, mint az 1 ágú függesztékeké.
Igénybevételük olyan feladatoknál célszerű, ahol a horgok közvetlenül a teherhez csatlakoztathatók. 

Teherkötözési módok

1. Egyenes ágon a kötözőelemek közvetlenül 1-1 csatlakozási ponthoz kapcsolódnak. A terhelhetőség a névleges 100%-a.

2. Szorítókötözésnél a függesztékágak a terhen keresztül, vagy a terhen körbe vannak vezetve és a kötözőelem a kötélbe vissza van akasztva
    vagy fűzve. A terhelhetőség a névleges 80%-a.

3. Hurkolt kötözésnél a függeszték a terhen keresztül vagy a teher alatt van vezetve, és a kötözőelemek közvetlenül a végszemhez
    vagy az emelőgép horgához csatlakoznak. A terhelhetőség a névleges kétszerese.

4. Többágú felkötés esetén a kötözőelemek közvetlenül a csatlakozási pontokhoz kapcsolódnak.

 

Általános emelési célú acélsodrony függesztékek teherbírása

A függesztékek függőlegessel bezárt szöge (ß) befolyásolja a kötélágban ébredő erő nagyságát.
A megfelelő függeszték kiválasztásánál az emelési szögeket mindig figyelembe kell venni!

Az értékek 1770 N/mm² WS 6x36+FC alapanyagú, alumínium préselt függesztékekre vonatkoznak.

kialakítás kötél 
Ø
8
mm
10
mm
12
mm
14
mm
16
mm
18
mm
20
mm
22
mm
24
mm
26
mm
28
mm
32
mm
36
mm
40
mm
1 ág
0,7
t
1,05
t
1,55
t
2,12
t
2,7
t
3,4
t
4,35
t
5,2
t
6,3
t
7,2
t
8,4
t
11
14
t
17
t
végtelenített
függeszték
1,1
t
1,7
t
2,5
t
3,3
t
4,35
t
5,65
t
6,9
t
8,4
t
10
t
11,5
t
13,5
t
18
t
22,5
t
28
t
2 ág
ß: 0º -45º
0,95
t
1,5
t
2,12
t
3
t
3,85
t
4,8
t
6
t
7,2
t
8,8
t
10
t
11,8
t
15
t
19
t
23,5
t
2 ág
ß: 45º -60º
0,7
t
1,05
t
1,55
t
2,12
t
2,7
t
3,4
t
4,35
t
5,2
t
6,3
t
7,2
t
8,4
t
11
t
14
t
17
t
4 ág
ß: 0º -45º
1,5
t
2,25
t
3,3
t
4,35
t
5,6
t
7,2
t
9
t
11
t
13,5
t
15
t
18
t
23,5
t
29
t
36
t
4 ág
ß: 45º -60º
 
1,05
t
1,6
t
2,3t 3,15
t
4,2
t
5,2
t
6,5
t
7,8
t
9,4
t
11
t
12,5
t
16,5
t
21
t
26
t


Nagyobb terhelési, vagy speciális munkaterületi igény esetén a függesztékeket acélbetétes sodronykötélből is gyártjuk.
Az acélbetétes kötélből gyártott függesztékek terhelhetősége ~ 10% -kal magasabb
Az alumínium préselés helyett a kötélvégek kézi fonással is rendelhetők.
A fonással készült függesztékek terhelhetősége ~ 10% -kal alacsonyabb.

Egyedi elvárások és rendelések esetén mindeképp szükséges az adatok egyeztetése.

Terhelhetőség változása a hőmérséklet függvényében

Üzemi hőmérséklet 
tartomány
-40 °C - +100 °C +100 °C - + 150 °C +150 °C - + 200 °C +200 °C - + 300 °C +300 °C - + 400 °C +400 °C felett
Rostos betétes acélsodronykötél
alumínium préseléssel
100% NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!

NEM
HASZNÁLHATÓ!
Rostos betétes acélsodronykötél
kézi fonással
100% NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
Acélbetétes acélsodronykötél
alumínium préseléssel
100% 100% NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
NEM
HASZNÁLHATÓ!
Acélbetétes acélsodronykötél
kézi fonással
100% 100% 90% 75% 65% NEM
HASZNÁLHATÓ!

 

Terhelési szimmetriák

Többágú függesztékek esetén a terhelés akkor nevezhető szimmetrikusnak, ha az ágak terhelése azonos mértékű és az alábbi feltételek együttesen fennálnak:

- Minden függesztékág a függőlegessel azonos szöget zár be, mely nagyobb, mint 15º, illetve a függőlegessel bezárt szögek
  közötti eltérés kisebb mint 15º.
- Az ágak vetületei szimmetrikusan helyezkednek el a vízszintes síkban, vagy a vízszintes szögek közötti eltérés 15º-on belül van.
Az emelendő teher nagysága a függeszték névleges terhelhetőségének 80% -ánál kisebb.

Egyéb esetekben a terhelés aszimmetrikusnak nevezhető. Az ebből adódó függesztékág terhelések és a teherre átadódó terhelések nagyságát a biztonságos emelés érdekében meg kell határozni.

Az többágú függesztékek nem minden ágon történő használatából, valamint az aszimmetrikus emelésből eredő terhelhetőséget csökkentő tényezőkre vonatkozó előírásokat és más biztonsági szempontokat a kezelési és használati utasítások tartalmazzák.

Használat, kezelés és karbantartás

Az első használat előtt  meg kell vizsgálni, hogy az acélsodrony függeszték megegyezik a megrendelttel, a gyártói műbizonylat  rendelkezésre áll, és a bizonylat adatai megegyeznek a függeszték adattábláján található adatokkal.
A függeszték adatait az emelőgépnaplóba vagy függeszték nyilvántartásba be kell jegyezni.
A  kezelőt (kezelőket) megfelelő oktatásban kell részesíteni az acélsodrony függesztékek kezelésével, karbantartásával és tárolásával kapcsolatban.

Minden használat előtt meg kell  vizsgálni a függeszték időszakos vizsgálatának érvényességét és azonosíthatóságát.
Amennyiben az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelműen olvasható,
a függesztéket ki kell vonni a használatból.

Az acélsodrony függesztékek használatát fel kell függeszteni az alábbi esetekben:

- Az alsó vagy felső csatlakozó szerelvények deformálódtak vagy repedés, bevágás, hő okozta elszíneződés, elhajlás,
  deformáció keletkezett rajtuk
- A függeszték bármely elemén elektromos hatás okozta nyom, hegesztés hatás, hő okozta elszíneződés vagy más,
  a biztonságos használatot befolyásoló eltérés keletkezett 
A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% lehet), vagy a kötözőelem alakváltozása,
  repedése illetve kopása tapasztalható
- Az acélsodronykötél károsodása esetén: e
lemi szál törések a külső pászmák felületén vagy a kötélvég-befogásnál;
  e
lemi szálak csoportos törése; pászmaszakadás; kötélátmérő csökkenése (max. 10%-ig megengedett); rugalmasság csökkenése;
  k
ülső és belső kopás, erős külső és belső korrózió; kötél hullámosság; kötél kikosarasodás; elemi szál hurokképződése;
  e
lemi szál, vagy pászma fellazulása; a kötél helyi megvastagodása, keresztmetszet-csökkenése, laposodása;
  a kötél h
urokforma képződése, megtörése 

A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont függesztékek vizsgálatával és javításával kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni.

A hibás szerelt részegységet az eredetivel azonos paraméterű, műbizonylattal rendelkező újra kell cserélni, javítás esetén el kell végezni az időszakos vizsgálatot is.

A szerelt acélsodrony függesztéknek illetve bármely elemének hegesztéssel történő javítása tilos!

A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert, amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket roncsolja.

Időszakos felülvizsgálat

A függesztéken legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania.
Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni! Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével. 

Felülvizsgálatok elvégzésével keressen minket!


Speciális függesztékek

Végkiöntött és acélpréselt acélsodrony függesztékek

Az általánostól eltérő méretezésű és szerelvényezésű függesztékek (MSZ EN 13411-4:2012, illetve EN 12385-10) online nem rendelhetők.

 

Speciális méretezésük és kialakításuk miatt megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges:
- a függeszték típusa, szilárdsági osztálya, terhelhetősége,
- a kötélágak száma és hossza, használati szögek

- a szerelvények típusa és mérete, 
- üzemi hőmérséklettartomány, különleges körülmények stb.

Egyedi igényekkel keressen minket!

Plakat
Vissza a tetejére
  • GTE Sodronykötél KFT.
  • 1239 Budapest, Grassalkovich út 214-216.
  • Adószám: 14400685-2-43
  • Cégjegyzékszám: CG:05-09-016002
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.
Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További tájékoztatás.